Kontakt i Lokalizacja

Adres korespondencyjny:

Eco Delikatesy Solvay Park
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 105
Tel. 12 267 76 93

delikatesy@eco-delikatesy.pl

Eco delikatesy  zlokalizowane są na poziomie – 1
Galerii Handlowej Solvay Park.
http://www.solvaypark.pl/pl/plan_centrum

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Sobota: 10.00 – 21.00
Niedziela: 10.00 – 20.00

Dane rejestrowe:
EKO HZ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku, kod. 80-180, ul. Jabłoniowa 2, spółką prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000447479, będącą podatnikiem podatku VAT nr NIP 5833157248, REGON: 221818940.

 

produkcja: studio hashdesign